ANA SAYFAE-BELEDIYE KAPISI HİZMETLER DUYURULAR MECLİS TVCANİKTE YAŞAM İNSAN KAYNAKLARIİLETİŞİM

İLAN

CANİK BELEDİYE MECLİSİ 02/05/2017 YİLİ MAYİS 9. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTİ GÜNDEMİT.C.

CANİK BELEDİYE BAŞKANLİĞİ

YAZİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLAN

                                                                

CANİK BELEDİYE MECLİSİ 02/05/2017 YİLİ MAYİS

9. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTİ GÜNDEMİ

 

            Belediye Meclisimizin 9. birleşimi ve 2017 MAYİS dönemi toplantısı 02/05/2017 SALİ günü saat 14:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Canik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

     

GÜNDEM            :

 

1.  GÜNDEM:     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27/04/2017 TARİH VE    

SAYİLİ 141229 SAYİLİ ŞARTLİ BAĞİŞ (DÜZARDİÇ MAH.) TEKLİFİ.

 

 

2.  GÜNDEM:    İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26/04/2017 TARİH VE 141182  SAYİLİ  UYGULAMA İMAR PLANİ (ADATEPE MAH.) TEKLİFİ.

 

 

7.  GÜNDEM:    MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17/04/2017 TARİH VE 140244 

SAYİLİ  2016 MALİ YİLİ KESİN HESAP  TEKLİFİ.