Samsun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Emlak Müdürlüğünden

31 Ekim 2019 Perşembe 16:52

Yatırım Teşvik

Samsun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Emlak Müdürlüğü'nün


Hazine adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli beğımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesi ile ilgili ilan metni dosya şeklinde aşağıda ek olarak yer almaktadır.